Historia, ochrona i konserwacja architektury XX-wieku w Polsce i Europie Północnej

Chociaż Gdynia została założona zaledwie 90 lat temu (1926) miasto wyrosło na najbardziej spójny zespół architektury modernistycznej w Europie. Zagadnienia jej architektury i urbanistyki były przedmiotem badań prof. Marii Sołtysik, która opracowała m.in. historię budowlaną Gdyni oraz typologię jej kamienic. Niedawno opublikowała monografię uzdrowiska w Orłowie. Podobne tematy badawcze są podejmowane przez specjalistów w dziedzinie konserwacji architektury .modernistycznej i poprzemysłowej prof. Roberta Hirscha i dr Annę Orchowską-Smolińską. Dr Bartosz Macikowski realizuje badania na temat ekspresjonizmu w architekturze ceglanej.

Członkowie Katedry odgrywają znaczącą rolę w organizacji międzynarodowych konferencji “Modernism in Europe – Modernism in Gdynia” finansowanych przez miasto Gdynię.

PUBLIKACJE:

20th Century Architecture until the 1960s and Its Preservation, ed. Maria Jolanta Sołtysik, RobertHirsch Gdynia 2015.

International conference: Modernism in Europe, Modernism in Gdynia. Architecture of 1920s and 1930s and its Protection, Gdynia 27-29 September 2007, ed. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch, Waldemar Affelt, Gdynia 2009.

A. Jaśkiewicz-Sojak, Wielkie założenia szpitalne Prus Wschodnich i Zachodnich 2 poł. XIX i początku XX wieku oraz ich ochrona, Gdańsk 2013 (Doctoral Thesis).

A. Orchowska-Smolińska, MODERNIST, 1920S AND 1930S INDUSTRIAL ARCHITECTURE OF THE PORT OF GDYNIA - IN SEARCH OF AN AESTHETIC LANGUAGE FOR UTILITARIAN BUILDINGS OF THE POLISH GATEWAY TO THE WORLD, [in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2016, Sofia 2016, s.419-426

A. Orchowska-Smolińska, Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe, Gdańsk 2013 (doctoral thesis).

R. Hirsch, Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni: Zarys problematyki, Gdańsk 2016.

R. Hirsch, Fragen und Beobachtungen zur Erhaltung der architektonischen Nachkriegsmoderne bis 1980 in Polen, [in:] Denkmal Ost-Moderne : Aneignung und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne, ed. M. Escherich. Berlin 2012, s. 98-107.

M. Sołtysik, Gdynia. Miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura, Warszawa 1993.

M. Sołtysik, Na stylu dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Gdynia 2002.

S. Kitowski, M. Sołtysik, Orłowo - dzieje , krajobraz, architektura. Perła okresu międzywojennego, Gdynia 2014.

M. Sołtysik, Villa of Countess Magdalena Łosiowa, Gdynia; Villa of Czesław Antkowiak and Jerzy Prokulski, Gdynia, [in:] Great Villas of Poland, ed. Ryszard Nakonieczny Praha 2013, s. 200-207.