Historia architektury militarnej

Stduia nad architekturą militarną są prowadzone na Wydziale Architektury od lat 50. XX w., kiedy członkowie Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków opublikowali swoje pierwsze prace o średniowiecznych murach Gdańska i Straktowskich - polsko-niemieckiej rodzinie inżynierów pracujących w Gdańsku w XVII stuleciu. Tadycja tych badań jest kontynuowana przez obecne pokolenie badaczy.

Grzegorz Bukal skupił się na fortyfikacjach średniowiecznych i nowożytnych. Jego doktorat o pruskich fortach gwiaździstych został częsciowo opublikowany w jednym z najważniejszych czasopism naukowych dla tego obszar nauki (FORT). Od 2000 r. prowadzi także badania nad fortyfikacjami Gdańska. Ich resutatem była wyczerpująca monografia na temat architektury obronnej Gdańska. Jego obecne prace skupiają się na zamku krzyżackim w Człuchowie i fortyfikacjach doliny Wisły.

Robert Hirsch rozpoczął swoją karierę naukową od analizy średniowiecznych murów miast pomorskich, chociaż w kolejnych latach skupił się na fortyfikacjach współczesnych (XIX i XX w.). Jego obecne badania wspiera doktorant Arkadiusz Woźniakowski.

PUBLIKACJE:

G. Bukal,  Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454-1793: Studium z dziejów nowożytnej architektury militarnej, Sopot 2012.

G. Bukal, Zespół bram ul. Długiej jako element systemu obronnego Gdańska (1343-1612), [w:] Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku : Studium archeologiczne, ed. Aleksandra Pudło Gdańsk 2016, s. 63-84.

G. Bukal, Fortyfikacje na obszarze Prus Królewskich i Warmii (1454-1772), [w:] Prusy Królewskie : Społeczeństwo kultura gospodarka. Szkice z dziejów, ed. E. Kizik. Gdańsk 2012, s. 432-465.

G. Bukal, Prussian Star Forts in the 18th Century,  "Fort: The International Journal of Fortification and Military Architecture", Vol. 39., (2011), s.3-56.

R. Hirsch, Początki fortyfikacji nadbrzeżnych Gdańska [w:] Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej - XXIV Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego. Gdynia 15-18 września 2009, ed. Jerzy Kufel, Dariusz Dębski, Tarnowskie Góry 2009, s. 35-46.

R. Hirsch, Uwagi o konserwacji murów obronnych Gdańska po II wojnie światowej [w:] Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji zabytkowych murów, ed. B. Szmygin, Lublin 2010, s. 43-51.

A. Woźniakowski, J. Szczepański, R. Hirsch, Fortifications of Hel Peninsula in Poland – history, preservation and contemporary adaptation, [w:] Military Landscapes. A future for military heritage, ed. D.R. Fiorino, Milano 2017, s.1-11.