Historia architektury Gdańska

Od końca XIV w., do połowy XVIII w., Gdańsk był jednym z największych miast centralnej Europy. Z tego powodu miasto należy uznać za jedne z najciekawszych kopleksów ceglanej architektury gotyckiej i wczesnonowożytnej. Kwestie historyczne i przestrzenne są przedmiotem interdyscyplinarnych badań, którze łączą architekturę, historię, historię sztuki i nauki inżynieryjne. Prowadzone są również badania powiązań między Gdanskiem a innymi emporiami handlowymi nad Bałtykiem i Morze Północnym (Tallinn, Królewiec, Szczecin, Stralsund, Rostok, Wismar, Lubeka, Hamburg i Brema). Członkowie Katedry współpracyją z naukowcami z innych ośrodków naukowych (Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Hafencity w Hamburgu itd) i towarzystw (ICOMOS, SKZ).

PUBLIKACJE:

G. Bukal,  Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454-1793: Studium z dziejów nowożytnej architektury militarnej, Sopot 2012.

Fortyfikacje Gdańska, ed. G. Bukal, Gdańsk 2009.

Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej, ed. J. Szczepański, Gdańsk 2013.

A. Piwek, Przypadki zapóźnień w gdańskiej architekturze sakralnej, [in:] Florilegium Historicum Amicorum Munera, ed. T. Maćkowski Gdańsk 2016, s. 333-342.

A. Piwek, Przebudowy gdańskich kościołów, [in:] Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych, ed. R. Janowicz, J. Przewłócki Gdańsk 2016, s. 45-55.

A. Piwek, Architektura kościoła i szpitala św. Jakuba w Gdańsku, [in:] Szpital i kościół św. Jakuba : 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku, ed A. Sroka. Toruń 2009, s.125-166.

P. Samól, Kościoły i szpitale w topografii Młodego Miasta Gdańska, [in:] Między Gdańskiem a Santiago: 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, ed. Bartłomiej Siek, Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski Gdańsk 2015, s. 65-90.

J. Szczepański, P. Samól, Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochówków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych, [in:] Nekropolie Pomorza, ed. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2011, s. 227-244.

J. Szczepański, Odbudowa kościołów Gdańska po II wojnie światowej, Gdańsk 2009.

M. Dymnicka, J. Szczepański, Polityki pamięci i tożsamości wobec (nie)chcianego dziedzictwa. Od Gdańska do Gdańzigu, "PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY", Vol. LXV., nr. 1 (2016), p. 81-99.

J. Szczepański, M. Dymnicka, Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example, [in:] World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), 2016, ELSEVIER SCIENCE BV,.

J. Szczepański, Zewnętrzna stolarka drzwiowa Gdańska-Wrzeszcza na przełomie XIX i XX wieku, [in:] Dziedzictwo na nowo odkrywane: Detal architektoniczny 1850-1939, ed. Jadwiga Roguska Warszawa 2014, s. 60-86.