Historia Architektury Polskiej I

Udział w przedmiocie daje wspaniałą możliwość poznania politycznych, ekonomicznych i historycznych zagadnień związanych z architekturą Polski w okresie średniowiecza. Wykłady są ściśle powiązane z ćwiczeniami rysunkowymi, co wspomaga rozwijanie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności analizowania architektury historycznej.

Ponadto studenci uczestniczący w przedmiocie mają okazję używać współczesnych metod pomiarów obiektów zabytkowych w ramach praktyk. Prowadzone w ramach przedmiotu zajęcia terenowe pozwoalają poszerzyć zgromadzoną wiedzę z wykładów i ćwiczeń.

Treści przedmiotu:

 1. Budownictwo drewniane w Polsce - Biskupin (kultura łużycka), grody, rotundy, palatia romańskie i kościoły grodowe
 2. Wawel przedromański i romański. Katedry romańskie
 3. Architektura romańska: kolegiaty, kościoły parafialne
 4. Architektura okresu przejściowego – cystersi
 5. Architektura okresu przejściowego – zakony żebracze
 6. Gotyckie układy przestrzenne – hale, pseudohale i pseudobazyliki
 7. Gotyckie układy przestrzenne – bazyliki (układ gnieźnieński i krakowski; przykłady)
 8. Gotyckie układy przestrzenne – kościoły salowe
 9. Średniowieczne ratusze, inne budynki użyteczności publicznej
 10. Średniowieczne kamienice
 11. Fortyfikacje miast średniowiecznych
 12. Zamki średniowieczne
 13. Gdańsk w okresie średniowiecza
 14. Średniowieczna architektura drewniana
 15. Cel i znaczenie wykonywania inwentaryzacji architektonicznej.
 16. Podkład geodezyjny i jego wykorzystanie w architekturze
 17. Podstawowe urządzenia służące do mierzenia obiektów i założeń architektonicznych (węgielnica, taśma, dalmierz, niwelator, teodolit, skaner laserowy?)
 18. Techniki mierzenia planu (osnowa, ciąg poligonowy)
 19. Techniki mierzenia elewacji i przekrojów (wyznaczanie poziomu, mierzenie kątów, mierzenie wysokości)
 20. Techniki mierzenia i inwentaryzacji detalu architektonicznego

Przedmiot jest obowiązkowy w ramach studiów I stopnia.