Nauczyciele / wykładowcy:

dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Historia Architektury Powszechnej III

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów zintegrowanych z przedmiotem Historia Urbanistyki II. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami przemian w architekturze i urbanistyce doby rewolucji przemysłowej XIX w., a także z procesami przemian cywilizacyjnych wieku XX. Analizowane są związki rozwoju myśli technicznej i przemian społecznych tego okresu z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej. Problematyka wykładów ma szerokie spektrum od formy przedmiotów użytkowych i detalu, przez strukturę, funkcję i formę architektoniczną, po idee urbanistyczne tworzące obraz współczesnego świata. Tak formuła zajęć ma przyczynić się do podkreślenie nierozerwalnych więzi i integralności rozwoju myśli architektonicznej i urbanistycznej w procesie cywilizacyjnego rozwoju. 

Treści przedmiotu:

 1. Rewolucja przemysłowa XIX i XX w. - stulecie przemian cywilizacyjnych i społecznych. Rozwój techniki jako podłoże rewolucyjnych przemian w myśli architektonicznej. Kryzys miast i jego przyczyny. Cechy miasta przemysłowego.
 2. Upadek rzemiosła, produkcja masowa, nurt inżynierski  jako główne czynniki powstania nowych stylów (Arts and Crafts, Szkoła Chicagowska, wielkie budowle inżynierskie). Próby wychodzenia z kryzysu miast: od utopijnego socjalizmu po humanitarny kapitalizm (Owen, Fourier, osiedla patronackie). Przebudowy miast w XIX wieku (Paryż, Wiedeń, Berlin, Barcelona).
 3. Architektura modernizmu - narodziny nowej epoki, czas wielkich napięć. Pionierzy urbanistyki współczesnej - nowe koncepcje urbanistyczne (E. Howard, A. Soria-y-Mata, T. Garnier, Le Corbusier).
 4. Ornament w architekturze nowoczesnej - od secesji do Art Deco; ekspresjonizm holenderski i niemiecki.
 5. Ideowe rozdroża XX w. - narodowy romantyzm czy styl międzynarodowy. Pierwsze realizacje nowych koncepcji urbanistycznych. Jednostka sąsiedzka A.C. Perry'ego. Broadacre City i architektura F.L. Wighta.
 6. Struktura, funkcja, forma - nowe potrzeby, nowe ideały,  nowa estetyka.
 7. Działalność Werkbundu i Bauhausu.
 8. Społeczne ideały epoki jako nowe wyzwanie dla architekta i urbanisty. Modernistyczne osiedla socjalne, spółdzielczość mieszkaniowa, wystawy budownictwa (osiedla UNESCO Berlina, WSM Żoliborz, Werkbund. Czerwony Wiedeń).
 9. Wielcy twórcy modernizmu. Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Frank L. Wright. CIAM, Karta Ateńska i nowa doktryna urbanistyczna.
 10. Architektura i urbanistyka totalitaryzmów - faszyzm włoski i niemiecki, socrealizm.
 11. Modernizm powojenny w Europie, USA i Japonii.
 12. Od Jednostki Marsylskiej do wielkiej płyty - wielkie zespoły mieszkaniowe późnego modernizmu.
 13. Nowe utopie architektoniczne lat 60-tych i 70-tych. Nowe miasta po II wojnie światowej (angielskie New Towns, Nowe Tychy, Brasilia, Chandigarh).
 14. Architektura high-tech, postmodernizm i dekonstruktywizm. Nowy urbanizm. L. i R. Krier.
 15. Architekci "poza nurtem" i współczesne tendencje w architekturze i urbanistyce z przełomu XX i XXI wieku.