Projektowanie Dyplomowe II

Projekt Dyplomowy podsumowuje uzyskane przez studenta umiejętność prawidłowego i niezależnego podejmowania decyzji dotyczących relacji między obiektami historycznymi, a współczesnymi działaniami projektowymi. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje pełne spektrum zagadnień związanych z ochroną i projektowaniem w odniesieniu do architektury zabytkowej, środowiska historycznego lub chronionego obszaru kulturowogo. Student powinien umieć właściwie ocenić możliwości ingerencji projektowej, biorąc pod uwagę czynniki techniczne, historyczne i kulturowe. Przeprowadzając wieloaspektową analizę wybranego obiektu zabytkowego lub miejsca historycznego, studenci powinni umieć projektować nowoczesne formy architektoniczne nie tylko nie powodujące szkód w istocie istniejących obiektów historycznych i środowiska historycznego, ale prowadzić do poprawy ich jakości.

Tematyka prac dyplomowych:

Konserwacja zabytku (np. ruiuny średniowiecznego kościoła)

Adaptacja zabytku lub kompelksu zabytkowego (zamku lub pałacu)

Zabudowa uzupełniająca w mieście historycznym albo zabytkowym układzie ruralistycznym

 

Szczegółowe tematy ustalane są indywidualnie z promotorem