Projektowanie Dyplomowe I

Studenci, którzy wybrali projekt dyplomowy na Wydziale Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, mają szansę zaprojektować adaptację prestiżowego zabytku, w zgodzie z jego historią i zasadami konserwatorskimi. Specjaliści od historii i konserwacji architektury pomagają studentom w podejmowaniu trafnych decyzji projektowych i znajdowaniu źródeł historycznych.

Zadania w ramach Projektowania Dyplomowego I składają się z trzech częsci, które powinny służyć przygotowaniu i określeniu problematyki pracy dyplomowej. Zakres prac semestralnych polega na wyszukiwaniu, gromadzeniu i opracowywaniu niezbędnych informacji, w tym gromadzeniu materiałów historycznych m.in. poprzez kwerendy archiwalne, zebranie literatury przedmiotu, przygotowanie analiz historycznych, programu konserwacji wybranego zabytku architektonicznego oraz przygotowaniu wytyczne dotyczące przyszłych prac projektowych .

Treści przedmiotu:

 1. Wprowadzenie do tematyki projektów konserwatorskich
 2. Określenie kierunku zainteresowania i następnie wybór tematu
 3. Zebranie materiałów archiwalnych
 4. Zapoznanie się z uwarunkowaniami w terenie
 5. Opracowanie studium historyczno-konserwatorskiego
 6. Sformułowanie wytycznych konserwatorskich do projektowania
 7. Opracowanie wstępnych założeń projektowych
 8. Skala i proporcja - narzędzie projektowe w środowisku historycznym
 9. Studium historyczne w procesie projektowania
 10. Aspekty urbanistyczne w projektowaniu historycznym
 11. Zasady rewaloryzacji obiektów i zespołów
 12. Prawne narzędzia ochrony obiektów i przestrzeni historycznej
 13. Badania architektoniczne
 14. Waloryzacja historyczna obiektów i zespołów

Efektem przedmiotu jest opracowanie wytycznych dla obiektu/lokalizacji będących przedmiotem projektu dyplomowego.