Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii architektury, ochrony dziedzictwa architektonicznego, konserwacji zabytków oraz projektowania konserwatorskiego i architektonicznego. Zajęcia z historii obejmują historię architektury powszechnej, polskiej i współczesnej, od okresu starożytności poprzez średniowiecze, nowożytność, aż do modernizmu i XXI wieku.  Ich uzupełnieniem jest praktyka dokumentacyjno-historyczna, obejmującą inwentaryzację architektoniczną wybranego zabytku. Przedmioty związane z ochroną i konserwacją zabytków dotyczą zarówno teorii konserwatorskiej, jak też szeroko rozumianej praktyki projektowej. Ponadto katedra prowadzi kilka kursów seminaryjnych, które umożliwiają wszechstronne poszerzenie wiedzy w zakresie historyczno-konserwatorskim. Wiele zajęć (szczególnie na II stopniu studiów) odbywa się w języku angielskim.

Katedra prowadzi również dyplomy magisterskie i doktoraty. Lista promotorów jest dostępna w zakładach.

 

Studia inżynierskie

 

      Historia Architektury Powszechnej I

 

      Historia Architektury Powszechnej II

 

      Historia Architektury Powszechnej III

 

     Historia Architektury Polskiej I

 

      Historia Architektury Polskiej II

Studia magisterskie

 

      Teoria Konserwacji Zabytków

 

      Projektowanie Konserwatorskie. Projekt

 

      Projektowanie Konserwatorskie. Problematyka Dziedzictwa Architektonicznego

 

      Projektowanie Konserwatorskie. Współczesne Problemy Miast Historycznych

 

      Projektowanie Dyplomowe I

 

      Projektowanie Dyplomowe II