Badania architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej w rejonie Morza Bałtyckiego

W Katedrze pracuje zespól prowadzący badania historii budowy wybranych zabytkowych obiektów i całych historycznych założeń architektonicznych. Członkowie zespołu kontynuują tradycję polskich i niemieckich uczonych, który prowadzili badania dotyczące historii budownictwa ceglanego w rejonie Morza Bałtyckiego.

Prof. Jerzy Stankiewicz i prof. Aleksander Piwek opracowali autorską metodę badań architektonicznych zabytków, która pozwala na okreslenie dość dokładnej chronologii powstania obiektu i jej przebudów. Metoda badań architektonicznych korzysta z narzędzi naukowych typowych na nauk inżynieryjnych jak i humanistyki. Najbardziej znaczących odkryć dokonano w klasztorze pocysterskim w Oliwie (Gdańsk), jakkolwiek metoda była wykorzystywana również w wielu innych obiketach średniowiecznych i nowożytnych.

Dr. Piotr Samól współpracuje z prof. A. Piwkiem w rozwijaniu opisanej metody, a także prowadzi własne badania architektury zakonów żebraczych. Ponadto realizuje obecnie grant "Badania architektoniczne kościołów fanciszkańskich w Barczewie i Chełmnie", finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

PUBLIKACJE:

A. Piwek, Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie. Świątynia zakonna białych mnichów, Pelplin 2006.

A. Piwek, Wystroje architektoniczne kościoła pocyserskiego w Oliwie, Gdańsk 2013.

A. Piwek, Flora i fauna w sztuce cystersów Pomorza Gdańskiego. Flora and fauna in the art of Pomerelian Cistercians, [in:] Przyroda w kulturze. Nature in culture, ed. M. Milecka, Lublin 2016, s. 53-86.

A. Piwek, Variability of Pomeranian-German_danish Ornamental Forms in the Cistercian Church in Gdańsk Pomerania, [in:] The Baltic Sea - a Mediterranean of North Europe. In the light of Archaeological, Historical and Natural Science Research from Ancient to Early Medieval Times, ed. O. Felczak, Gdańsk 2016, s.139-143

M. Kwasek, A. Piwek, Cast Iron Staircase in Aleksandrów Kujawski (Poland) - History, Construction, Architectural Form, [in:] World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), 2016, ELSEVIER SCIENCE BV.

A. Piwek, Architektura kościoła i szpitala św. Jakuba w Gdańsku, [in:] Szpital i kościół św. Jakuba : 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku, ed A. Sroka. Toruń 2009, s.125-166.

P. Samól, Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.), [in:] Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), ed. T. Janiak, D. Stryniak Gniezno 2016, s. 543-554.

P. Samól, The origins of the brick architecture in Pomerania, [in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2016: book 4: Artis, Performing Arts, Architecture and Design, vol.II/ Sofia: SGEM, 2016, s.757-764.

P. Samól, Relikt ściany południowej wczesnogotyckiego budynku klasztornego dominikanów w Tczewie, "Biuletyn Konserwatorski Województwa Pomorskiego", nr. 2 (2014), s.73-82.

P. Samól, Architektura kościoła podominikańskiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Chełmnie w świetle badań z lat 2010–2013, [in:] Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, ed. T. Janiak, D. Stryniak Gniezno 2014, s.191-204.