Uwaga - strona w budowie - docelowo materiały znajdą się w zakładkach poszczególnych modułów.

Poniżej znajdują się karty modułów i metryczki dla Historii Architektury Polskiej II oraz Projektowania Konserwatorskiego

oraz karty zaliczenia dla:

  • Historii Architektury Powszechnej
  • Projektowania Konserwatorskiego
  • Problematyki Dziedzictwa Architektonicznego
  • Projektowania Dyplomowego (podpisy u promotorów)
  • Seminarium Dyplomowego
  • Podstaw Kultury Europejskiej (Seminarium obieralne u prof. Aleksandra Piwka)

Każdy student z HAPOLu powinien na egzamin ustny przyjść z portfolio (format A3: teczka (lub zszyte białe kartki A3 jako okładka) z naklejoną metryczką, a w niej spięte prace rysunkowe z semestru II i na wewnętrznej stronie załączoną pomniejszona kartą przedmiotu wg wzoru) oraz dwoma egzemplarzami wydrukowanej karty zaliczenia (z wpisanym imieniem i nazwiskiem).

Instrukcja portfolio z PROJEKTOWANIA KONSERWATORSKIEGO została wysłana mailem na indywidualne konto studenta w systemie PG.