Współczesne problemy dotyczące architektury mieszkaniowej

 

Zakres badań

Badania skupiają się na klasyfikacji nowych typów obiektów architektury mieszkaniowej powstałych w Polsce jak i zmian społeczno-ekonomicznych warunkujących ich powstanie. Zespół badawczy opracowuje również innowacyjne modele zamieszkiwania biorące pod uwagę najnowsze zmiany technologiczne i kulturowe. Pracownicy zespołu są również na stałe zaangażowani w praktykę projektową poświęconą architekturze mieszkaniowej w Polsce jak i Danii, Norwegii.

 

Projekty

Taraszkiewicz A.: Koncepcja osiedla budynków wielorodzinnych w Gdańsku na Zaspie.

 

Publikacje

Taraszkiewicz A.: Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta (Multi-family residential architecture in Poland the period of socio-economictransformation), Gdańsk 2013.

Taraszkiewicz A.: Małe zespoły wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej realizowane w Trójmieście w latach 1989 – 2004 (Small units  of residential architecture in 3-City area), Gdańsk 2004.

Błażko A., Skrzypek-Łachińska M.: Architektura Mieszkaniowa.Współczesne trendy projektowe w kształtowaniu domów mieszkalnych.Poszukiwanie związków z tradycją. . Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004. ISBN 83-7348-092-7