Teoria projektowania architektonicznego

Cykl wykładów poświęcony jest teoretycznym aspektom związanym z projektowaniem architektonicznym. Wykłady prowadzone są przez praktykujących architektów. Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z projektowaniem architektonicznym oraz skompilowane przedstawienie uwarunkowań pracy zawodowej architekta. Zajęcia kończą się egzaminem, który decyduje o zaliczeniu przedmiotu.

 

Zakres zajęć:

Wykłady prowadzone są w formie autorskich prezentacji. Zawartość merytoryczna zawiera elementy teorii dotyczącej systematyki obiektów architektonicznych oraz uwarunkowania z zakresu wymagań prawnych. Przedstawiona tematyka jest podstawą wspomagającą praktyczne zajęcia z projektowania architektonicznego.