Teoria architektoniczna w rewitalizacji

Cykl wykładów ma na celu przedstawienie najważniejszych elementów związanych z projektowaniem budynków na terenach będących przedmiotem rewitalizacji. Celem jest omówienie czynników mających wpływ na przemianę obszarów miejskich, które będą skutkowały wzrostem atrakcyjności danej nieruchomości.

 

Zakres zajęć:

Na wykładach przedstawiony jest sposób analizy różnych przykładów z zakresu rewitalizacji w ujęciu architektonicznym. Na podstawie istniejących realizacji możliwe jest inspirowanie się i wrażliwe kreowanie nowych struktur w istniejącej przestrzeni urbanistycznej.