Oferta edukacyjna Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

 

Zajęcia prowadzone w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na studiach magisterskich II stopnia

Projektowanie architektoniczna i rewitalizacja

Teoria architektoniczna w rewitalizacji

Filozofia i estetyka

Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne

Seminarium dyplomowe

Projekt dyplomowy