Studia magisterskie II stopnia

 

W ramach studiów II stopnia prowadzone są przedmioty:

  • Projektowanie architektoniczne i rewitalizacja /ćwiczenia, projekt/  sem. I
  • Teoria architektoniczna w rewitalizacji /wykład/ sem. I
  • Filozofia i estetyka /wykład/ sem. I

 

  • Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne /ćwiczenia, projekt/  sem. II
  • Seminarium dyplomowe /ćwiczenia/ sem. II

 

  • Projekt dyplomowy /ćwiczenia, projekt/ sem. III