Oferta edukacyjna Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

 

    Studia magisterskie II stopnia

      Projektowanie architektoniczne i rewitalizacja

      Teoria architektoniczna w rewitalizacji

      Filozofia i estetyka

      Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne

      Seminarium dyplomowe

      Projekt dyplomowy