Informacja ogólna

 

  • Witamy na stronie Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej.
  • Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz działalność naukowa w zakresie kształtowania współczesnych obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz tematów pokrewnych.
  • Katedra składa się ze Studia Architektury Mieszkaniowej oraz Studia Architektury Użyteczności Publicznej.
  • W Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej kierowanej 
    przez prof. dr hab. inż. arch. Antoniego Taraszkiewicza, prof. nadzw. PG prowadzone są badania w zakresie zmieniających się wymogów dotyczących zamieszkiwania, a także przekształceń i adaptacji budynków o funkcjach mieszkaniowych. Prowadzone są one w odniesieniu zarówno do lokalizacji w centrach miast, obwarowanych złożonymi wymogami konserwatorskimi, jak też do zespołów mieszkaniowych w lokalizacjach pozamiejskich. Tematyka badawcza dotyczy problematyki kompozycji, rewitalizacji, transformacji i kształtowania szeroko rozumianej zabudowy miejskiej.