Społeczny i etyczny kontekst architektury

 

Zakres badań

Badania zespołu poświęcone są społecznemu wymiarowi zmian zachodzących w mieście ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych śródmieść i dzielnic mieszkaniowych. Zespół pracuje nad metodami wdrożenia metody Placemakingu w polskich uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i prawnych. Badania obejmują również kulturowe uwarunkowania aktywności w przestrzeni publicznej i pojęcie tożsamości we współczesnym mieście.

 

Projekty

Borucka J.,"Urban Walk Architecture Talk” project Gdansk/Rome in cooperation with Sapienza University and Gdansk City Gallery within the People’s Smart Sculpture Project and on this basis actions promoting various forms of participation and artistic interventions into the public spaces: Jane’s Walk Gdańsk 2017 Crossing the bridges –along the canals towards discovering a district- regaining the connection between the historical city center along canals. (People’s Smart Sculpture Project local leader M. Wróblewska Gdansk City Gallery), Borucka J.: project author and a research team leader. Gdańsk Rome 2017

 

Publikacje

Czyż P., Targowski W.: Shaping Place Identity through Interaction on the Example of the European Solidarity Centre in Gdansk, IOP Publishing Ltd, Prague, 2017.

Czyż P.: Arriere-garde in architecture, as a response to post-postmodern reality [in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2016/ ed. Prof. Lidia Cristea, Romania Vienna: SGEM2016 Conference Proceedings, Vienna, 2016.

Borucka J.: Building culture written into the landscape – how to read spatial tradition [in:] Structures and Architecture Beyond their Limits, (ed.) Paulo J. da Sousa Cruz Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press, Taylor&Francis Group, 2016.

Błażko A., Skrzypek-Łachińska M.: Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury// Archivolta. -., nr. 4(16) (2002), s.89-91