Seminarium obieralne

Przedmiotem seminarium obieralnego jest zgłębienie wiedzy dotyczącej projektowania architektonicznego. Zgłębianie wiedzy związanej z architekturą oraz z dziedzinami pokrewnymi jest istotnym elementem rozwoju profesjonalnych umiejętności.

Zakres zajęć:

Tematyka przedmiotu jest modyfikowana co roku. Zakres zajęć ustalany jest na początku realizowanego kursu. Różnorodność tematyki pozwala studentom na swobodne dobieranie zajęć według własnych upodobań.