Seminarium dyplomowe

Forma zajęć posiada charakter o walorach praktycznych podparty elementami teoretycznymi, w tym analizę istniejących rozwiązań z zakresu danej tematyki. Przedmiot projektowy zmieniany jest co roku. Zadaniem jest szczegółowe opracowanie projektowe o walorach wykonawczych.

 

Zakres zajęć:

Poprzedni przykładowy temat:

Zajęcia prowadzone są w formule warsztatowej. Celem jest opracowanie projektu koncepcyjnego wybranego fragmentu przestrzeni publicznej Politechniki Gdańskiej. Zajęcia będą prowadzone we współpracy z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto z Gdańska.

 

Literatura:

Jacobs J., 2014, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Centrum Architektury, Warszawa.

Whyte W., 1980, The Social Life of Small Urban Spaces, Project for Public Spaces, Nowy Jork.