Relacje pomiędzy przestrzenią architektoniczną i jakością środowiska

 

Zakres badań

Badania skupiają się na relacjach zachodzących między architekturą a innymi dziedzinami sztuki. Wyniki prowadzonych badań są następnie wykorzystywane w nowych metodach projektowych i poszukiwaniach nowych narzędzi kształtowania przestrzeni publicznych. Obecnie zespół badawczy uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych z partnerami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Portugali, Danii, Norwegii i Szwecji. 

 

Projekty

Borucka J.,Inspiration Bank Project, People’s Smart Sculpture Project, Creative Europe EU Project, local leader M. Wróblewska, Gdansk City Gallery, Borucka J.: project author and a research team leader. Gdańsk 2015.

Borucka J., Sensing the City – Designing Urban Experience, 2009-2012.

Borucka J., Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces, 2011.

 

Publikacje

Borucka J., Mattogno C.: Street Art and Urban Regeneration. Case Study Gdansk and Rome, SGEM2016 Conference Proceedings,Book 4, Arts, Performing Arts, Architecture And Design, Vol.2, ed. Prof. Lidia Cristea at al. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, pp.663-670

Borucka J., Urbanowicz K.: Non-Visual Aspects of the Space. Performing the Soundscape of the City, w: Rethinking Art & Architecture: A Challenging Interdisciplinary Ground, (ed.) Z. Uludag, G. Gulec, NOBEL Akademik Yayıncılık, Kasım 2016, pp.314-321
Borucka J.: Sound art and architecture: New horizons for architecture and urbanism [in]: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015.

Borucka J., Gatermann H.: Architekturführer Danzig: Gdansk Sopot Gdynia, Architecture Guide Gdansk: Gdansk Sopot Gdynia, DOM Publishers, Berlin.

Czech A., Borucka J.: The Architecture and Fashion Design – An Examination of the Relationship between Fashion and Architecture Design in light of Technological Advancements [in:] AR (t) CHITECTURE, (ed.) Iris Aravot, Dana Margalith, Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, I.I.T,  Haifa 2016.