Regeneracja przestrzeni publicznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiskowego

 

Zakres badań

Badania dotyczą  uwarunkowań inscenizacyjnych wobec kształtu sali teatralnej, na przykładzie własnych projektów i realizacji.

Architektura medialna - synergia architektury, sztuki i technologii.

Badania dotyczą związków architektury, sztuki oraz technologii informacyjnych i oświetleniowych w architekurze medialnej. Jesdym z istotnych zagadnień z tego zakresu jest dyskrecja rozwiązania medialnego (przeciwstawiona agresywnemu, komercyjnemu przekazowi emitowanymi przez cyfrowenośniki reklamowe), związana z artystycznym przekazem w niskiej rozdzielczości, integrowanym ze strukturą archtektoniczną. Drugim zagadnieniem badawczym jest interaktywność rzowiązań i ich wpływ na żywotność miejskiej przestrzeni.

 

Projekty

Czyż P., Borucka J., "Incjatywa Miasto”NGO- participation and placemaking Project within the  Treecity

Opera Nova in Bydgoszcz (Chmiel, Prusiewicz),

National Theater in Warsaw (Chmiel, Prusiewicz),

New Theater in Poznan (Chmiel, Prusiewicz),

Building of the Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology (Grych, Prusiewicz).

Piątkowska, K.: Projekt rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku szkoły przy ul. Śluza 3 w Gdańsku na Dolnym Mieście na nową siedzibę instytucji kultury i „domu sąsiedzkiego", 2017

Piątkowska, K.: Projekt architektoniczny i analiza możliwości inwestycyjnych terenu działki nr 208

z obrębu nr 100 w Gdańsku na Dolnym Mieście, przy ul. Szuwary 2, 2017 

Piątkowska, K., Ratajczyk-Piątkowska, E.: Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku, przy ul. Wielkie Młyny 16, Projekt architektoniczny wielobranżowy budowlany z projektem konserwatorskim,  2016

Piątkowska, K., Ratajczyk-Piątkowska, E.: Projekt adaptacji poddaszy budynku kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku na Muzeum Nauki, 2016

 

Publikacje

Borucka J., Gatermann H.: Architekturführer Danzig: Gdansk Sopot Gdynia (Architecture Guide Gdansk: Gdansk Sopot Gdynia), DOM Publishers, Berlin 2016

Borucka J.: Muzyka w Architekturze. Inspiracje muzyczne we współczesnej architekturze, (Music in Architecture. Musical inspirations in contemporary architecture)Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016

Borucka J.: Building culture written into the landscape – how to read spatial tradition [in:] Structures and Architecture Beyond their Limits, (ed.) Paulo J. da Sousa Cruz Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press, Taylor&Francis Group, 2016, pp.459-466

Czech A., Borucka J.: THE ARCHİTECTURE AND FASHİON DESİGN – An Examination of the Relationship between Fashion and Architecture Design in light of Technological Advancements, [in:] AR (t) CHITECTURE, (ed.) Iris Aravot, Dana Margalith, Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, I.I.T,  Haifa 2016, pp. 97-108

Borucka J., Urbanowicz K.: Non-Visual Aspects of the Space. Performing the Soundscape of the City, [in:] Rethinking Art & Architecture: A Challenging Interdisciplinary Ground, (ed.) Z. Uludag, G. Gulec, NOBEL Akademik Yayıncılık, Kasım 2016, pp.315-322

Borucka J.: Co w architekturze piszczy? Dźwiękowy wymiar przestrzeni [What’s the buzz in architecture? – The sonic aspect of space] [in:] Dźwiękowiska[Soundplay] (ed.) K.Topolski,  CSW Łaźnia, Gdańsk (2013), pp.47-62

Borucka J.: Sound art and architecture: New horizons for architecture and urbanism [in]: Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ), pp.3903-3908 Borucka J., Brzezińska A.W.: Zachować podcień. Interdyscyplinarne Warsztaty Żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne) [in]: Rocznik Żuławski 2009 ( 2009), pp.44-47

Borucka J., Wróblewska M.: Move into the open space – the impact of artistic interventions on urban landscapes and public space. [in:] Interaction design and architecture journal ( ID&A) (2017), (in print)

Życzkowska K.: Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych (Media architecture in commercial spaces), 2016, Wydział Architektury  Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

Życzkowska K., Konarzewska B., New Materiality – towards 'Media Environments', Procedia Engineering, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016, Volume 161, s. 1275–1281. (http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.571)

Życzkowska K., 2014, Architektura medialna - kierunki rozwoju w kontekście sztuki i technologii, w: Rzepecki G. (red.), Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce tom II,   Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2014, s. 451-458.

Życzkowska K., WATER CUBE - inżynieryjna metafora wody, Niezbędnik profesjonalisty, edycja 2009, murator multimedia.

Ratajczyk-Piątkowska Elzbieta: Commercial function as a treat to the monument - 25 years of experience in the commercialization of monuments in Gdansk, Poland, WMCAUS 2017, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/5/052081

Ratajczyk-Piątkowska Elżbieta: Ochrona zabytków w okresie gospodarki rynkowej na przykładzie modernizacji Wielkiego Młyna w Gdańsku, 2001, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ISBN: 83-88007-82-3;

Piatkowska, Ksenia: 1888, 1929 Światowe Wystawy w Barcelonie. Problemy zachowania dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, Gdańsk, ISBN: 978-83-64333-08-8

Piatkowska, Ksenia: Museum Institutions in Monuments - Positive and negative aspects of adaptation: the New Amber Museum and Museum of Science in Gdansk, Poland, WMCAUS 2017, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/5/052080

Piatkowska, Ksenia: Technical limitations in merging secular and sacred functions in monumental churches, WMCAUS 2017, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/5/052079

Piątkowska, K., Ratajczyk-Piątkowska, E.: „Renowacja zabytkowego Audytorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej” [w:] Pismo PG nr 7/2010, Październik 2010, ISSN 1429-4494, s. 18-22;