Projektowanie przeddyplomowe

Przedmiot składa się z cyklu zajęć prowadzonych w trybie ćwiczeń. Zadaniem uczestnika kursu jest przedstawienie kompletnej koncepcji architektonicznej obiektu o zaproponowanej funkcji przez autora. Projekt lokalizowany jest w rzeczywistej lokalizacji. 

Zakres zajęć:

Projekty opracowywane są przez cały kurs z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych dla danej lokalizacji. Podstawy projektowe omawiane są wspólnie, jednak każdy projekt jest konsutowany indywidualnie. Istotnym elementem projektu jest określenie jest spójne przedstawienie obiektu w odniesieniu do idei projektu. Finalny projekt należy przedstawić na planszach (wymiary 100 x 70 cm) oraz w postaci makiety.