Projektowanie architektoniczne i rewitalizacja

Ćwiczenia projektowe mają na celu przedstawienie koncepcji architektonicznej w realnej lokalizacji. Kluczowe dla tego kursu jest odniesienie się do kontekstu wskazanego miejsca w strukturze miasta. Na intesywnie użytkowanym terenie niezbędne będzie poruszenie kwestii związanej z rewitalizacją danej przestrzeni. Kształtowanie współczesnej zabudowy o złożonej strukturze funkcjonalnej jest zadaniem, które ma przygotować uczestników do podjęcia samodzielnego tematu projektu dyplomowego.

 

Zakres zajęć:

Projekt opracowywany jest w zakresie koncepcji architektonicznej, która uwzględnia realną lokalizację. Projekt indywidualnie konsultowany ma na celu stworzenie miejsca o nowej jakości architektonicznej w zastanej strukturze miejskiej. Opracowany projekt ostatecznie prezentowany jest na planszach formatu B1 oraz za pomocą makiety.