Projektowanie architektoniczne

Wstępny etap zdobywania umiejętności w zakresie profesjonalnego projektowania. Celem jest wykształcenie indywidualnej wrażliwości w kształtowaniu formy przestrzennej. Projektowane obiekty o prostej strukturze poddawane są ocenie grupowej oraz indywidualnej. Zdobyte umiejętności są podstawą do projektowania bardziej zaawansowanych form na semestrach późniejszych.

Zakres zajęć:

Zajęcia posiadają złożoną strukturę i składają się z wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych oraz ćwiczeń z zakresu ergonomii.

WYKŁADY:

1.            Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny architektury i kompozycji.

2.            Elementy podstawowe budujące formę w przestrzeni.

3.            Masa i pustka.

4.            Transformacja brył przez dodawanie.

5.            Podstawowe układy kompozycyjne.

6.            Odbiór przestrzeni w ruchu, reżyseria wrażeń.

7.            Zasady kompozycji. Oś i załamanie osi.

8.            Zasady kompozycji. Symetria i asymetria.

9.            Zasady kompozycji. Rytm i załamanie rytmu.

10.          Zasady kompozycji. Hierarchia i akcent.

11.          Zasady kompozycji. Element odniesienia i tło.

12.          Zasady kompozycji. Transformacja formy początkowej.

13.          Analiza kompozycyjna obiektów architektonicznych.

 

ĆWICZENIA:

Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami kompozycji i kompozycji architektonicznej.

PROJEKTOWANIE:

Wykonywanie płaskich i przestrzennych kompozycji, budowanie prostej formy przestrzennej, transformacja prostej formy przestrzennej.

ERGONOMIA:

1.            Definicje ergonomii.

2.            Skala człowieka / podstawy wymiarowania / ergonometria.

3.            Przedmiot / funkcja przedmiotu.

4.            Przedmiot / nadawanie wielkości.

5.            Użytkowanie przedmiotu / relacje między przedmiotami.

6.            Przestrzeń niezbędna do funkcjonowania zespołu przedmiotów / funkcja pomieszczenia.

7.            Funkcja obiektu / technologia.

8.            Cyrkulacja w obiekcie / komunikacja.

9.            Komunikacja w obiekcie / wejścia, wyjścia, przejścia.

10.          Światło w obiekcie.

11.          Relacje obiektu z otoczeniem.

12.          Relacjeąąśęlll między między obiektami.

13.          Normy budowlane / prawo budowlane / BHP / przepisy p.poż..

Literatura:

Żórawski J., O budowie formy architektonicznej. Arkady, Warszawa, 1973.

Szparkowski Z., Zasady kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1993.

Radziwiłowicz M., Moczorat M.,Projektowanie architektoniczne. Pomoce dydaktyczne, WAPG, 2009.

Ernst Neufert., „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, ARKADY