Percepcja

Zawód architekta wymaga procyzyjnego odczytywania form przestrzennych. Cykl wykładów z percepcji przestrzeni ma na celu uwypuklenie wpływu przestrzeni otaczającej człowieka na jego zmysł wzroku. Jest to niezbędna wiedza w zawodzie architekta ze względu na fakt, że zrealizowany budynek ma wpływ na środowisko, w któym przebywają ludzie.

Zakres zajęć:

Celem zajęć jest przedstawienie obszernego zakresu wiedzy na temat postrzegania przestrzeni. Umiejętna analiza wybranych przykładów pozwoli uczestnikom w umiejętny sposób zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu architektonicznym oraz graficznym.