Interdyscyplinarne podejście do teorii i projektowania architektonicznego

 

Zakres badań

Badania skupiają się na metodach wdrażania do praktyki projektowej i teorii architektury najnowszych osiągnięć innych dyscyplin naukowych i dziedzin technologii. W zakresie teorii architektury zespół badawczy pracuje nad związkami zachodzącymi miedzy matematyką a architekturą i wykorzystaniu ich w teorii percepcji przestrzeni architektonicznej. W zakresie metod projektowania badania dotyczą twórczego wykorzystania tradycyjnych metod projektowania: szkicu i ideogramu we współczesnej praktyce projektowej. Zespół pracuje również nad metodologią badań „research by design”. Wyniki badań są wykorzystywane we wdrożeniach realizowanych we współpracy z pracownikami katedry w praktyce przez otoczenie gospodarcze.

 

Projekty

Taraszkiewicz A., 2015: projekt Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Taraszkiewicz A., 2016:projekt Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Krenz J.: Miejsca/Places/Lugares. Drawings and Watercolor Solo Exhibition in Baltic Filharmony. Gdansk 2016

 

Publikacje

Czech A., Borucka J.: The Use of the Language of Mathematics as an Inspiration for Contemporary Architectural Design, [in:] Procedia Engineering 161, Elsevier Limited, 2016, pp.1582-1587.
Krenz J.: City in my eyes[in:]Sketch City. Tips and Inspiration for Drawing on Location. Berkeley, 2015, pp.132-145.

Krenz J.: Ideogram: from Idea to Architectural Form, Universidade da Beira Interior, Beira, 2014.

Gerigk M.:Multi-Criteria Approach in Multifunctional Building Design Process, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, Prague, 2017,p.1-8.

Taraszkiewicz A., Gerigk M.: Safety-based approach in multifunctional building design [in:] Proceedings of the european safety and reliability conference(ESREL), Taylor & Francis Group, 2015.