Filozofia i estetyka

Filozofia i przedmiot jej zainteresowań w połączeniu z estetyką ma na celu wykształcenie dojrzełej postawy praktykującego architekta. Projektant powinien być świadomy wpływu i znaczenia architektury na społeczeństwo. Cykl autorskich wykładów opisuje podstawy, które kształtują współczesne nurty filozoficzne oraz poczucie estetyki związane z kształtowaniem środowiska miejskiego.

 

Zakres zajęć:

Architektura w kontekście: poznawczym, etycznym, estetycznym, społecznym, cywilizacyjnym

Filozoficzne źródła współczesnych postaw projektowych, przemiany społeczne Europy XIX wieku

Modernizm i postmodernizm w kontekście filozoficznym: Pozytywizm i idea postępu, Irracjonalizm i potrzeby estetyczne

Normatywne umocowanie architektury: Modernizm a Postmodernizm

Podstawowe perspektywy filozofii sztuki: formalizm, esencjalizm

Hermeneutyka, Instytucjonalna teoria sztuki: Danto, Społeczny obieg dzieła sztuki

Historia sztuki:

Sztuka starożytna

Sztuka średniowieczna

Sztuka renesansu

Sztuka baroku i klasycyzmu

Sztuka XIX w.

Sztuka początków XX w.

Sztuka „dwudziestolecia międzywojennego”

Początki dominacji ameryki w sztuce (m.in. malarstwo Pollock’a i de Kooning’a, Rothki, Gorky’ego, Kleina etc)

Rewolucja pop-artu (m.in. Andy Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Johns etc.)

Wielcy buntownicy (m.in. malarstwo Bacona, graffiti i malarstwo Basquiat’a, sztuka trans awangardy)

Rzeźba w przestrzeni miejskiej

Sztuka dzisiaj (m.in. Mapplethorpe, Christo, Kruger, Holzer, Koons, Sherman, Serrano, Yasumasa Morimura, etc.)

 

Literatura:

Art and the Turn of the Millennium, ed. B. Riemschneider, Grosenick, wyd. Taschen, Köln 1999.

Czyż P.,  Problemy kształtowania przestrzeni publicznych w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych, [w:] (red.) P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto. Metropolia. Region, Gdańsk, 2010.

Dziemidok B. Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, 2002(wybrane fragmenty).

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Univesitas, Kraków 2005 (wybrane fragmenty).

Kotula A., Krakowski P., Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972.

 

Przykładowe zagadnienia:
Modernizm a postmodernizm, źródło różnic w podejściach.

 Opis roli w historii sztuki i kultury jednego z poniższych dzieł:

Śniadanie na trawie, E. Manet, Czarny kwadrat na białym tle, K. Malevich, Fontanna, M. Duchamp, Pomnik Trzeciej Międzynarodówki, W. Tattlina, Guernica, P. Picasso, Pies andaluzyjski, L. Buñuel, S. Dali, VI, J. Pollock, 1965-∞, R. Opałka, Inscenizacje J. Szajny i T. Kantora, Biały Królik, J. Koons