Działalność naukowa Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Badania prowadzone są w ramach wydziałów i interdyscyplinarnych grup badaczy. Podjęte zagadnienia badawcze koncentrują się na rozwoju głównych dyscyplin, takich jak architektura i urbanistyka - z uwzględnieniem zarówno kwestii społecznych, ochrony dziedzictwa, poszanowania zasobów, jak i wykorzystania innowacyjnych technologii. Badania mają charakter zarówno badań podstawowych jak i zastosowań i stale poszerzają wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, biorąc pod uwagę wyniki stosowane w praktyce projektowej. Badania w PG łączą współczesne nowe trendy i prądy zmiany dyscypliny, takie jak architektura i urbanistyka, a jednocześnie w szerszej perspektywie.

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Relacje pomiędzy przestrzenią architektoniczną i jakością środowiska

Budynki użyteczności publicznej w złożonej przestrzeni urbanistycznej

Współczesne problemy dotyczące architektury mieszkaniowej

Interdyscyplinarne podejście do teorii i projektowania architektonicznego

Społeczny i etyczny kontekst architektury

Budynki użyteczności publicznej i ich adaptacja

Regeneracja przestrzeni publicznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiskowego