Działalność naukowa Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Działalność naukowa katedry skupia się na badaniu i opracowywaniu nowych metod kształtowania architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Ich zakres to badania potrzeb mieszkaniowych zmieniającego się społeczeństwa, transformacja i adaptacja obiektów na potrzeby zamieszkiwania, rewitalizacja obiektów i przestrzeni miejskich, innowacji społecznych w architekturze, architektury medialnej w wizualnej  strukturze przestrzeni miejskiej, powiązań sztuki i architektury. 

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

      Relacje pomiędzy przestrzenią architektoniczną i jakością środowiska

      Budynki użyteczności publicznej w złożonej przestrzeni urbanistycznej

     Współczesne problemy dotyczące architektury mieszkaniowej

      Interdyscyplinarne podejście do teorii i projektowania architektonicznego

      Społeczny i etyczny kontekst architektury

      Budynki użyteczności publicznej i ich adaptacja

      Regeneracja przestrzeni publicznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiskowego