Działalność dydaktyczna

 

  • Działalność dydaktyczna obejmuje problematykę nauczania projektowania wstępnego w świetle eksperymentu kreacji ekspresji formy przestrzennej.
  • Zakres działalności dydaktycznej ma na celu humanistyczne wykształcenie w odniesieniu do przekazu idei formy architektonicznej.
  • Celem jest wykształcenie profesjonalnego warsztatu w zakresie kształtowania obiektów architektury mieszkaniowej oraz obiektów architektury użyteczności publicznej w świetle obowiązujących uwarunkowań prawnych, społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych.
  • W programie kształcenia KAMiUP zawarte są przedmioty na Studiach inżynierskich I stopnia oraz na Studiach magisterskich II stopnia.