Oferta edukacyjna Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

 

Działalność dydaktyczna obejmuje problematykę nauczania projektowania wstępnego w świetle eksperymentu kreacji ekspresji formy przestrzennej. Zakres działalności dydaktycznej ma na celu humanistyczne wykształcenie w odniesieniu do przekazu idei formy architektonicznej. Celem jest wykształcenie profesjonalnego warsztatu w zakresie kształtowania obiektów architektury mieszkaniowej oraz obiektów architektury użyteczności publicznej w świetle obowiązujących uwarunkowań prawnych, społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. W programie kształcenia KAMiUP zawarte są przedmioty na Studiach inżynierskich I stopnia oraz na Studiach magisterskich II stopnia.

 

    Studia inżynierskie I stopnia

 

 

      Projektowanie architektoniczne

      Rysunek architektoniczny

      Teoria projektowania architektonicznego

      Percepcja

      Seminarium obieralne

      Projektowanie przeddyplomowe

      Seminarium dyplomowe

      Projektowanie dyplomowe

 

    Studia magisterskie II stopnia

      Projektowanie architektoniczne i rewitalizacja

      Teoria architektoniczna w rewitalizacji

      Filozofia i estetyka

      Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne

      Seminarium dyplomowe

      Projekt dyplomowy