Budynki użyteczności publicznej w złożonej przestrzeni urbanistycznej

 

Zakres badań

Badania koncentrują się na roli architektury medialnej w wizualnej  strukturze przestrzeni miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni komercyjnych).  Prowadzi to do utworzenia  'katalogu kategorii' rozwiazań z zakresu architektury medialnej występujących w obrazie ponowoczesnego miasta. Ocena miejskich przestrzeni wykorzystujących rozwiązania medialne prowadzona jest w kontekście ich czytelnośi oraz przyjazności,  w oparciu o aspekty funkcjonalno - przestrzenne  oraz aspekty technologiczno - estetyczne. Badania ukazują szeroki kontekst rozwoju medialnych rozwiązań  na tle przemian ponowoczesnego miasta, wskazując aktualne trendy zwiazane z architekurą medialną - w tym interaktywność.

Projekty

Ratajczyk-Piątkowska, E.: Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji zabytkowej Hali Targowej w Gdańsku, 1999-2001, realizacja 2001

Ratajczyk-Piątkowska, E.: Projekt budowlano-wykonawczy Domu Handlowego Wielki Młyn, 1993-94, realizacja 1994

 

Publikacje

Ratajczyk-Piątkowska Elzbieta: Commercial function as a treat to the monument - 25 years of experience in the commercialization of monuments in Gdansk, Poland, WMCAUS, Prague, 2017.

Życzkowska K., Konarzewska B.: New Materiality – towards 'Media Environments', Procedia Engineering, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS, Prague, 2016.

Ratajczyk-Piatkowska, Elzbieta: Markthal Rotterdam as a contemporary continuation of nineteenth-century market-halls' architectural ideas in Europe, SGEM,  Arts, Performing Arts, Architecture and design, Volume II, Vienna, Austria, 2016.

Ratajczyk-Piatkowska, E.: Distinctive facades of commercial buildings and the quality of public space [in:] SGEM, Arts, Performing Arts, Architecture and design, Volume II, Vienna, Austria, 2016.

Życzkowska K.: Changing by light – how the lighting of intelligent spaces can influence the urban image [in:] Sustainable City VII, Urban Regeneration and Sustainability, ed. M. Pacetti, G. Passerini, C. A. Brebbia, G. Latini, WIT Press, Southampton, 2012.