Budynki użyteczności publicznej i ich adaptacja

 

Zakres badań

Architektura obiektów szkół wyższych

Badania dotyczą specyfiki obiektów szkół wyższych w kontekście nowych trendów w architekturze  oraz nowych technologii, jak również potrzeby kreowania atrakcyjnej, przyjaznej przestrzeni publicznej w obrębie kampusu.

 

Projekty

Taraszkiewicz A., 2016:projekt Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Budynek Dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Prusiewicz, Ratajczyk-Piątkowska)

Budynek Dydaktyczny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Grych, Prusiewicz)

Nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (Grych, Prusiewicz)

Piątkowska, K.: Projekt architektoniczny koncepcji remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki PG, 2016

Ratajczyk-Piątkowska, E., Piątkowska, K.: projekt budowlano-wykonawczy Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej dla WETI PG, 2010-2011, realizacja 2012-2014

Ratajczyk-Piątkowska, E., Piątkowska, K.: Projekt budowlano-wykonawczy przejść podziemnych z wraz z salami dydaktycznymi łączących budynki Chemii A, B i C PG, 2009, realizacja 2010

Ratajczyk-Piątkowska, E., Piątkowska, K.: projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji budynku Chemii A PG wraz z historycznym Audytorium Chemicznym, 2008 r., realizacja 2009 r.

Ratajczyk-Piątkowska, E., Piątkowska, K.: projekt budowlano-wykonawczy adaptacji poddaszy budynku Chemii A PG na funkcje dydaktyczno-administracyjne, 2005 r. , realizacja 2006 r.

Ratajczyk-Piątkowska, E.: Projekt budowlano-wykonawczy nowego budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, ul. Traugutta 79, 2002, realizacja 2003

 

Publikacje

Życzkowska K., 2009,  Integracja funkcji z formą w przestrzeni e-Uczelni, Zeszyty naukowe Wydziału ETI, tom 17, Gdańsk, s. 199-210. (ISBN 978-83-60779-06-4)

Życzkowska K., 2009, Architektoniczne aspekty e-Uczelni, Materiały konferencyjne - Perspektywy rozwoju e- Uczelni  w kontekście globalnej informatyzacji, Akademia Medyczna, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, 14-15.05.2009, s. 341-349.

Życzkowska K., 2008, Inteligentny wymiar architektury, www.muratorplus.pl

Piątkowska, K., Ratajczyk-Piątkowska, E. : „Renowacja zabytkowego Audytorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej” [w:] Pismo PG nr 7/2010, Październik 2010, ISSN 1429-4494, s. 18-22;

Ratajczyk-Piątkowska, E., Piątkowska, K. : „Renowacja zabytkowego Audytorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej” [w:] materiały pokonferencyjne „Schola Architecturae. Budynki Szkół Architektury”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 189-198;

Taraszkiewicz A., Gerigk M..: Safety-based approach in multifunctional building design, W: PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN SAFETY AND RELIABILITY CONFERENCE (ESREL), 2015, Taylor & Francis Group,.