Zagadnienia architektury współczesnej

Zajęcia prowadzone są w formie 15 wykładów prowadzonych w ramach otwartego cyklu OPEN ARCH / ARCHITECTURE TALKS.  Wykłady podzielne zostały na bloki tematyczne, którym przyporządkowane zostały szczegółowe tematy wykładów. Wykłady prowadzone są dwukrotnie, raz dla studentów studiujących w języku polskim i raz dla studentów realizujących program w języku angielskim. Wykłady prowadzone są we współpracy z gronem profesorów wizytujących z uczelni zagranicznych. W przypadku profesorów wizytujących wykłady dla obu grup studentów odbywają się w języku angielskim. Student uczestniczący w wykładach ma szansę pogłębić rozumienie architektury współczesnej, zagadnień związanych z jej kontekstem kulturowym, technologicznym i środowiskowym oraz powinien lepiej rozumieć wyzwania, przed którymi stoi współczesny architekt.   

Problematyka zajęć:

ARCHITEKTURA I WODA
Wykład: Architektura i woda – przekraczanie granic. Prof. Lucyna Nyka  (PG)

ARCHITEKTURA I NOWE NARZĘDZIA CYFROWE I
Wykład: Zagadnienia podstawowe projektowania parametrycznego.  Arch. Kacper Radziszewski (GUT) i Prof. Lucyna Nyka (PG)

ARCHITEKTURA I NOWE NARZĘDZIA CYFROWE II
Wykład: Kinematyka w architekturze. Dr inż. arch.: Jan Cudzik (PG)

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ I
Wykład: Od architektury cyrkulacji do interpretacji architektury w kategoriach krajobrazu. Prof. Lucyna Nyka  (PG)   

ARCHITEKTURA I EKOLOGIA
Wykład: Certyfikacja i ewaluacja środowiskowa i ich wpływ na projektowanie obiektów biurowych. Dr inż. arch. Magdalena Celadyn (ASP Kraków)

ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA I
Lecture 1: Architectural technology – a driver for design, Prof. Olga Popovic Larsen (Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark)
 Lecture 2: Integrated design approaches, Prof. Lotte Bjerregaard Lensen (Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark)

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Lecture: From Structural Design to Design of Structures, Prof Dr. Toni Kotnik, Professor of Design of Structures, Aalto University, Finland

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ II
Wykład: W kierunku zielonej urbanistyki. Prof. Lucyna Nyka (PG)

ARCHITEKTURA I KREATYWNE ADAPTACJE BUDYNKÓW
Wykład: Problematyka adaptacji struktur poprzemysłowych Dr inż. arch. Izabela M. Burda (PG)

ARCHITEKTURA I SPOŁECZEŃSTWO
Wykład: Cities and Social Narratives, Prof. Giorgio Gasco, Blikent University, Ancara   

ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA II
Lecture 1: Architectural technology – a driver for design II, Prof. Olga Popovic Larsen (Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark)
Lecture 2: Integrated design approaches II, Prof. Lotte Bjerregaard Jensen (Danish Technical University Copenhagen, Denmark)

ARCHITEKTURA I ŚWIATŁO
Wykład: Projektowanie światłem. Dr inż. arch. Karolina M. Zielinska-Dabkowska ( IALD, IES, CIE, MSLL, RIBA, PG)