Wprowadzenie do Technologii BIM

Cel zajęć:

 • rozwój umiejętności budowania i zarządzania przestrzennym modelem budynku
 • poznanie metod analiz dotyczących rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych czy związanych z wyposażeniem budynku oraz metod optymalizacji tych rozwiązań (na przykład optymalizacji rozwiązań technicznych, przestrzennych czy inwestycyjnych)
 • poznanie powiązań przestrzennych i funkcjonalnych oraz wyposażenia instalacyjnego i technologicznego budynku
 • poznanie koncepcji modelu informacji o budynku

Zakres zajęć:

 • zajęcia wprowadzające – omówienie harmonogramu zajęć oraz metodologii pracy; opis problemu
 • przygotowanie modelu przestrzennego budynku; poznanie zasad pracy zespołowej nad projektem
 • współpraca wielobranżowa nad projektem – zasady, analiza kolizji, rozwiązywanie problemów
 • modele użytkowe projektu – przygotowanie wybranej analizy dotyczącej aspektów użytkowych (analiza energetyczna, akustyczna, doświetlenie)
 • zestawienia materiałowe i technologiczne; przygotowanie zestawień materiałowych; szacowanie kosztów realizacji
 • zamknięcie projektu – dopuszczenie projektu do oddania w trakcie indywidualnych zajęć
 • prezentacja wyników; dyskusja
Wymagania wstępne: znajomość programu typu BIM/CAD (Revit, Archicad, Microstation, inny); dyplomowy projekt inżynierski (lub projekt o podobnym zakresie, przygotowany jako komputerowy model przestrzenny). Zalecane inne wymagania: ukończony kurs CAD.
Metodyka zajęć: badanie, prezentacja, dyskusja.

Galeria