Header image

Projektowanie parametryczne i nowe technologie wytwarzania w architekturze

Prowadzone badania dotyczą zastosowania technik komputacyjnych oraz technik fabrykacji w procesie projektowania architektonicznego. Przedmiotem prowadzonych badań jest wykorzystanie cyfrowych narzędzi do analiz, symulacji, projektowania, optymalizacji, prototypowania i fabrykacji eksperymentalnych obiektów architektonicznych. Badania dotyczą także potencjału oprogramowania komercyjnego opartego na BIM (Building Information Modeling) i obejmują prace nad nowymi narzędziami, wspierającymi rozwiązywanie złożonych problemów projektowych. Badania prowadzone w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych realizowane są w kooperacji z Katedrą Sztuk Wizualnych.

Dodatkowo, w tej grupie badan znajdują się następujące zagadnienia:

 • tworzenie dokumentacji architektonicznej;
 • projektowanie komputacyjne w architekturze;
 • projektowanie kinematyczne w architekturze;
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w projektowaniu architektonicznym;

Wybrane projekty

 • J. Bladowski, J. Cudzik, K. Radziszewski, R. Juchnevic, K. Juchnevic, M. Zboińska: Parametryczny pawilon, Gdańsk 2013
 • J. Cudzik, K. Radziszewski, R. Juchnevic, M. Zboińska: Projekt protortypu elewacji kinetycznej. Gdańsk 2015
 • J. Cudzik, K. Radziszewski: Instalacja parametryczna, Sopot 2015
 • J. Cudzik, K. Radziszewski, R. Juchnevic, K. Juchnevic, M. Zboińska: Pawilon Woronoj, Gdańsk
 • J. Cudzik, K. Radziszewski, 2016:Generatywna instalacja, Sopot
 • J. Cudzik, K. Radziszewski, 2017: Parametryczny mebel miejski, Gdynia

Wybrane publikacje

 • J. Cudzik: Ruch w architekturze (Kinematics in Architecture), Gdańsk 2016
 • Cudzik J., Nyka L.: Utopian Kinetic Structures and Their Impact on the Contemporary Architecture IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, https://doi.org/10.1088/1757-899X/245/5/052090
 • J. Cudzik, R. Juchnevic: Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej (Algorithmic programming in the Architectural Education), Gliwice 2015
 • J. Cudzik, K. Radziszewski, R. Juchnevic, K. Juchnevic, M. Zboińska: A design framework and a digital toolset supporting the early-stage explorations of responsive kinetic building skin concepts, Vienna 2015.
 • J. Cudzik: Kinematics as an answer to the current need to create a re-configurable space, Kraków 2014
 • K. Radziszewski, R. Juchnevic, K. Juchnevic, E. Marcinowska: Parametric architecture, Warszawa 2015

Galeria