Projektowanie Przeddyplomowe I

Podczas zajęć na semestrze szóstym studiów I stopnia studenci realizują projekt budynku użyteczności publicznej z usługami towarzyszącymi. Program użytkowy obiektu pozwala na wykreowanie przestrzeni służącej zarówno integracji społecznej, jak i zaspokojenie indywidualnych potrzeb użytkowników tej przestrzeni. Przykładowe tematy prac projektowych to: akademik, hotel, rezydencja młodych artystów, dom dla ofiar przemocy domowej, dom seniora. Zadaniem studentów jest konfrontacja decyzji przestrzennych podjętych w skali architektonicznej z zapisami planu miejscowego oraz odniesienie ich do skali urbanistycznej działki i otaczającej zabudowy. Decyzje te muszą odpowiadać nie tylko na potrzeby potencjalnych użytkowników obiektu oraz zaspokajać potrzeby estetyczne i społeczne, ale również uwzględnić przepisy prawne i wymagania techniczne wskazane w Warunkach Technicznych i Prawie Budowlanym. Ponadto, studenci muszą uwzględnić w projekcie wytyczne związane z instalacjami i systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, sanitarnymi oraz elektrycznymi uzupełnionymi o niezbędne wytyczne konstrukcyjne dla przyjętego do opracowania obiektu. W trakcie zajęć studenci mają szansę uczestniczyć w seminariach i prezentacjach dotyczących najbardziej zaawansowanych technologii i produktów oferowanych przez partnerów z rynku budowlanego współpracujących z Wydziałem Architektury. Podczas okresowych przeglądów prac studenci zachęcani są do prezentacji swoich pomysłów, jak również obrony przyjętych rozwiązań projektowych.
Treść zajęć:
  • omówienie relacji między użytkownikami a budynkami oraz między budynkami a ich otoczeniem
  • zwrócenie uwagi na integrację budynków i przestrzeni pomiędzy nimi z potrzebami użytkowników oraz skalą obiektu
  • koordynacja decyzji przestrzennych z wymaganiami technicznymi i przepisami prawa
  • doskonalenie umiejętności prezentacji projektu
Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku architektura, jako zajęcia projektowe. Zajęcia są obowiązkowe, które wraz z konsultacjami z zakresu instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych, elektrycznych oraz konstrukcji budynku tworzą moduł Projektowanie Przeddyplomowe.

Galeria