Projekt Dyplomowy I

Projekt dyplomowy jest ostatnim etapem studiów inżynierskich na kierunku architektura. Na zajęciach studenci muszą przedstawić projekt wielobranżowy oparty na projekcie koncepcyjnym wykonanym na semestrze przeddyplomowym, który spełnia wymagania stawiane przez przepisy prawne profesjonalnym projektom architektonicznym. W swoich projektach studenci wykorzystają wiedzę i umiejętności nabyte na wcześniejszych etapach edukacji na I stopniu studiów. Ponadto, studenci w projekcie uwzględniają wymagania technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe oraz prawne wynikające z koordynacji wielobranżowej projektu. Na tym etapie kształcenia oczekuje się od studentów umiejętności graficznych i edytorskich koniecznych do kompleksowego przedstawienia projektu w formie opisu oraz plansz rysunkowych.
Treść zajęć:
  • wymagania społeczne i przestrzenne w aspekcie wymagań technicznych i regulacji prawnych
  • zrozumienie złożoności procesu projektowania
  • kształcenie umiejętności interdyscyplinarnego opracowania projektu
  • doskonalenie umiejętności graficznych w prezentacji projektu
Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku architektura jako zajęcia projektowe. Zajęcia obowiązkowe, które wraz z seminariami dotyczących systemów sanitarnych i technologicznych a także z konsultacjami dotyczącymi konstrukcji budynków tworzą moduł Projektowanie Dyplomowe I.

Galeria