Projektowanie Architektoniczne

Program studiów w ramach przedmiotów Projekt Architektoniczny w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Studio Architektury i Krajobrazów Nadwodnych oparty jest o ramowy program studiów na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i zakłada zapoznanie studentów z wybranymi zasadami kształtowania przestrzeni.
Podstawowym celem jest więc przygotowanie studentów do samodzielnych działań twórczych oraz swobodnego poruszania się w tym obszarze. Podstawowym zadaniem stawianym przed studentami jest wskazanie metod poszukiwań w celu rozwiązania problemu w zakresie:
  • tworzenia abstrakcyjnych kompozycji płaskich i przestrzennych ilustrujących zamierzone emocje, nastroje
  • doboru i stosowania zasad kształtowania formy architektonicznej
  • budowania przestrzeni architektonicznej za pomocą formy i funkcji
  • doboru środków architektonicznych w celu wyrażenia własnej idei projektowej
Program zajęć zastał skonstruowany w sposób umożliwiających konfigurację przykładowych tematów w zależności od potrzeb prowadzących i studentów. Zakładany jest cykliczny dobór tematów w odstępach dwuletnich.

Galeria