Innowacyjne Materiały oraz Przestrzenne i Technologiczne Rozwiązania w Architekturze

Dziedzina badań koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach przestrzennych i technologicznych w architekturze. Zagłębia się w kwestię relacji między zewnętrznymi i wewnętrznymi przestrzeniami obiektu architektonicznego, bez względu na to, czy zaprojektowana przestrzeń jest miejscem upamiętniania w otwartym krajobrazie, czy jest częścią budynku otoczonego sufitem i kubaturami osadzonymi w gęstej, miejskiej strukturze. Zajmuje się kwestią fenomenalnych cech architektonicznie zdefiniowanych przestrzeni oraz czynników, które wpływają na konkretny sposób doświadczania architektury, takich jak warunki świetlne, skala układów przestrzennych, tekstury i materiały. Bada, jak osiągnąć wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i jak przesuwać granice architektury, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w innych powiązanych dziedzinach, np. ICT, sztuki multimedialne, nanotechnologia.

Wybrane projekty

 • Bąkowski J., Poplatek J., Plichta-Chudecka M. Modernization and adaptation of the former stables building for the bouldering gym facility, Gdansk, 2014
 • Bąkowski J., Grych M., Kołodziej A. Adaptation of the Gdansk University of Technology main building's attics for the laboratory, Gdansk, 2014
 • Czabański W., Bąkowski J.: Reconstruction of the clock-work tower at the main building of the Gdańsk University of Technology, 2010
 • Droszcz J., B. Domsta: Architectural conceptual design project for the Museum of the II Wolrd War in Gdańsk, 2012
 • Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media installations as innovative tools in urban renewal strategies, 2014-2017

Wybrane publikacje

 • Urbanowicz K., Nyka L.: The art of virtual information exchange and its influence on the real city space. W: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM), Book 4, Volume II, ss. 2016
 • Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media architecture – from social encounters to city planning strategies. W: Procedia Engineering, pp. 1330-1337, Elsevier Limited, Oxford, UK, 2016, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.597
 • Urbanowicz K., Nyka L.: Media architecture and interactive art installations stimulating human involvement and activities in public spaces. W: CBU International Conference Proceedings, ss. 591-596, vol. 4, 2016
 • Bąkowski J., Poplatek J.: Modernization and adaptation of historical interiors. W: Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture STREMAH XIV, ed. Brebbia C.A., Wessex Institute of Technology Press, ss. 149–157, Ashurst, Southampton, UK, 2015
 • Bąkowski J.: Several notes on technical modernization of a historical building. W: Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture STREMAH XIII, ed. Brebbia C.A., Wessex Institute of Technology Press, WIT Transactions on The Built Environment, ss. 505–516, Ashurst, Southampton, UK, 2013
 • Bąkowski J.: Refurbishment and modernization of Gdansk University of Technology campus main building. Case study. W: International Association for Bridge and Structural Engineering IABSE Symposium Report, vol. 99, ss. 745–751, Rotterdam, Holandia, 2013

Galeria