Oferta edukacyjna Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego w ramach Wydziału Architektury PG dla wszystkich semestrów studiów inżynierskich I stopnia, jak i magisterskich II stopnia. Oferuje również zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz zajęcia projektowe studiów magisterskich w języku angielskim dla wszystkich chętnych. Działalność dydaktyczna KAMiPN obejmuje również zajęcia obieralne oraz bogatą ofertę międzynarodowych warsztatów architektonicznych i interdyscyplinarnych we współpracy z wieloma europejskimi uczelniami.