Design spekulatywny

Podczas kursu studenci mają okazję do wzięcia udziału w międzynarodowych konkursach architektonicznych, takich jak Art Urbain czy Schindler Award for Architecture. Zdobywają wiedzę z zakresu innowacyjnych materiałów i nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz podejmują próbę ich implementacji do swoich propozycji projektowych. Zajęcia mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków projektowych, w których studenci, odpowiadając na realne problemy, poszukują nowych ścieżek myślenia o architekturze. Biorąc udział w konkursach dotyczących architektury przyszłości (In- Future Architecture) studenci zapoznają się z niestandardowymi możliwościami związanymi z zastosowaniem myślenia spekulatywnego, co w znaczący sposób rozwija ich myślenie i umiejętności w kreatywnym procesie projektowania.

Problematyka zajęć:

Studenci prowadzą badania, analizy i opracowania projektowe dla wybranego tematu projektowego dotyczącego architektury przyszłości.
Rozwijane są   solidne podstawy  wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do szczegółowego projektu budynku w zakresie  nowatorskich rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
W ramach seminarium istnieje  możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie dla studentów na projekt architektoniczny.
Celem seminarium jest wdrażanie projektu spekulacyjnego w proces realnego projektowania architektonicznego.