Architektura a jakość powietrza  

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Chociaż wydaje się, że jest to zagadnienie dla ekologów czy inżynierów środowiska, architekci mogą pełnić ważną rolę
w procesie poprawy jakości powietrza. Układ urbanistyczny determinuje w znaczącym stopniu przepływ powietrza pomiędzy budynkami, a tym samym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Dlatego poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe można ograniczyć narażenie mieszkańców na kontakt ze szkodliwymi substancjami.

Studenci 3 semestru magisterskiego Wydziału Architektury mieli szansę zajęć się tym zagadnieniem w ramach nowych seminariów obieralnych – „Architektura a jakość powietrza w miastach: interdyscyplinarne warsztaty projektowe”. Przedmiot został opracowany we współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury a Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej (autorami koncepcji przedmiotu byli mgr inż. arch. Joanna Badach i dr inż. Wojciech Wojnowski). Celem seminariów było pokazanie Studentom narzędzi do oceny wpływu struktury zabudowy na jakość powietrza i warunki przewietrzania w środowisku miejskim i wykorzystanie ich we własnym projekcie. Studenci poznali między innymi elementy narzędzi systemu informacji geograficznej (ang. GIS - Geographic Information System), modelowania proceduralnego w środowiku GIS oraz elementy obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD - Computational Fluid Dynamics).

W ramach seminariów Studenci zdefiniowali interesujące ich problemy, takie jak zbyt silne ciągi powietrzne w okolicach kampusu PG, zmniejszające komfort wiatrowy przechodniów (ang. pedestrian wind comfort), czy niedostateczne przewietrzanie osiedli mieszkaniowych, prowadzące do powstawania obszarów zastoju powietrza i zwiększonego stężenia zanieczyszczeń. Następnie Studenci badali wariantowe układy zabudowy dla wybranych obszarów przy pomocy uproszczonych symulacji. Symulacje te posłużyły do wyboru koncepcji najkorzystniejszej ze względu na lokalną jakość powietrza i warunki przewietrzania oraz do opracowania wytycznych projektowych.

W ramach seminariów powstały bardzo ciekawe opracowania – zachęcamy do zapoznania się z nimi w galerii.

Zajęcia są związane z realizowanym na Politechnice Gdańskiej programem badawczym dotyczącym wpływu struktury urbanistycznej na warunki przewietrzania i jakość powietrza miejskiego. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, na przykład:

Link 1.

Link 2

oraz projektami