Kandydaci:

Procedura postępowania rekrutacyjnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej  na kierunku Architektura

 Zasady wznowienia studiów z powodu niezłożenia w terminie  pracy dyplomowej studia II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej  na kierunku Architektura

Zasady realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WA PG

Studenci:

Zasady rejestracji na semestry studia I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej  na kierunku Architektura

Zasady rejestracji na semestry studia II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej  na kierunku Architektura

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia na kierunku Architektura  (2016)

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura  (2016)

Lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach I st. na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w r.a. 2017/2018

Lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach II st. na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w r.a. 2017/2018

Lista osób uprawnionych do prowadzenia konsultacji prac dyplomowych na studiach I st. na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w r.a. 2017/2018

Lista osób uprawnionych do prowadzenia konsultacji prac dyplomowych na studiach II st. na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w r.a. 2017/2018

Pracownicy

Zasady hospitacji nauczycieli akademickich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Archiwum:

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia na kierunku Architektura (przyjęte przez Radę Wydziału 25.09.2013r. )

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura (przyjęte przez Radę Wydziału 25.09.2013r. )

Lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w r.a. 2013/2014

Lista osób uprawnionych do prowadzenia konsultacji prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w r.a. 2013/2014