10. INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI

10.1 Zasady współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

Interesariuszy zewnętrznych na Wydziale Architektury reprezentuje Pomorska Okręgowa Izba Architektów,  Towarzystwo Urbanistów Polskich, Pomorska Okręgowa Izba Urbanistów, ISOCARP.

Interesariusze ci, poprzez udział w spotkaniach  WKZJK i komisji programowych mają wpływ na ofertę dydaktyczną Wydziału, jak również umożliwiają dostęp do praktyk studenckich i stypendiów.

10.2 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.