III ŚRODOWISKOWY OBÓZ NAUKOWY W CEKCYNIE OCHRONA KRAJOBRAZU W OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNO-METODOLOGICZNYCH Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską pt. "Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska."
Aktualności
Konkursy
Konferencje
Osiągnięcia

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.