LEGITYMACJE - Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Informacja w sprawie ważności ELS

Termin ważności legitymacji studenckiej:

https://studia.gov.pl/aktualnosci/

 

 

 

DZIEKANAT

Godziny przyjęć po wcześniejszym umówieniu się:

poniedziałek, środa – 9.00 – 12.00

wtorek, czwartek, piątek – 10.00 – 12.00

 

  • W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Dziekanacie
  • Dziekanat dostępny jest emailowo i telefonicznie
  • Jeśli sprawa wymaga osobistego stawienia się w Dziekanacie prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretny termin (przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem)
  • Osoby wcześniej nie umówione nie zostaną przyjęte
  • Prosimy o przychodzenie na czas i nie spóźnianie się
  • Do Dziekanatu zapraszamy w maseczce i z własnym długopisem

PROSIMY O ZACHOWANIE DYSTANSU I DEZYNFEKCJĘ RAK PRZED WEJŚCIEM DO DZIEKANATU

 

Prosimy o kontaktowanie się z osobami zajmującymi się konkretnym kierunkiem:

- kierownik Dziekanatu - mgr Zofia Bołtakis

zobol@pg.edu.pl

tel. 58 348 60 32

pok. 314

   

- sprawy studentów I stopnia kier. Architektura, semestry 1-4:

mgr Grzegorz Markowski

grzmarko@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 36

pok. 314

- sprawy studentów I stopnia kier. Architektura, semestry 5-7 oraz Gospodarka Przestrzenna I stopnia - mgr Wiesława Waksmundzka 

waksmund@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 35

pok. 314

- sprawy studentów II stopnia - mgr Aleksandra Zdanowicz

alezdano@pg.edu.pl

tel. 58 348 62 54

pok. 313

   
- sprawy studentów Erasmus i obsługa studentów w języku angielskim - Agata Stępień

agastep1@pg.edu.pl

tel. 58 348 63 83

pok. 313

- sprawy studentów Erasmus - mgr Dorota Nałęcz

dornalec@pg.edu.pl

erasmus.wa@pg.edu.pl

tel. 58 348 63 83

pok. 313

mgr Ilona Dąbrowska  

 

 

Prodziekan ds. studenckich i promocji

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

- kontakt wyłącznie emailowy

 

HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ 2020/2021 - aktualizacja z 09 lutego

arch_Harmonogram_zima_2020_2021.pdf

gp_Harmonogram_zima_2020_2021.pdf

uwaga przeniesiony egzamin - 12.02.2021 – sem 3 Historia architektury i urbanistyki, dr M. Kostrzewska, dr B. Macikowski,egz popr - test on-line, godz. 11.00 – 12.00

Wersja angielska:

https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci1/-/asset_publisher/jmr7D2zqyNvC/content/harmonogram-sesji-egzaminacyjnej-aktualizac-3

 

 

UWAGA !!! Zgodnie z §9 punkt 1. podpunkt 6 i 7 "Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyzszych na Politechnice Gdańskiej" student jest zobowiązany:

  • 6. zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej  Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

  • 7. we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym …”