Dyplom magisterski

ZASADY WYBORU KATEDRY DYPLOMUJACEJ_STUDIA II STOPNIA.pdf

 

AKTUALIZACJA:

Zarządzenie ZR_36-2019_w_spr._wydawania_dyplomów.pdf

 

Terminy, limity i oferta 2019/2020 w aktualnościach:

https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci3

 

 

UWAGA STUDENCI SEMESTRU 3

STUDIÓW  II STOPNIA r. ak. 2018/2019

 

 • Obrony prac dyplomowych magisterskich w sesji letniej zaplanowane

zostały w terminie 01 – 04.07.2019

 • Studenci z sem. dyplomowego letniego chcący przystąpić do obrony ww podanym terminie

powinni do 31 maja 2019 złożyć w dziekanacie  komplet wymaganych dokumentów. 

 • Ustny egzamin dyplomowy dla studentów z semestru letniego odbędzie się w dniach:

architektura: 18.06.2019 - gr angielska; 24 - 26.06.2019 -  gr polska,

gospodarka przestrzenna: 24 - 25.06.2019

termin poprawkowy arch: 10 – 11.09. 2019 – gr polska;  12.09.2019 – gr angielska

gospodarka przestrzenna: 13.09.2019

 

 • ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH –

„DO 30 WRZEŚNIA NA STUDIACH II STOPNIA  KOŃCZĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE LETNIM DO 30 KWIETNIA NA STUDIACH II STOPNIA KOŃCZĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM”

 

UWAGA

STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO - ZIMOWEGO

 

ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH –

 

 • DO 30 WRZEŚNIA NA STUDIACH MAGISTERSKICH KOŃCZĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE LETNIM
 • DO 30 KWIETNIA NA STUDIACH MAGISTERSKICH KOŃCZĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

NA STRONIE (poniżej) ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY NOWE PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI

 

Przed wejściem na 3 semestr studenci są zobowiązani do pobrania ze strony internetowej druk KARTY GOTOWOŚCI DO OBRONY  i odesłania na maila dz-stud@pg.gda.pl  z uzupełnioną częścią dotyczącą danych: personalnych, adresowych, kontakt, temat pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora.

W trakcie semestru studenci zbierają na wydrukowanej karcie gotowości podpisy prowadzących udzielających konsultacji dyplomowych.

Uzupełnioną kartę gotowości studenci składają wraz z dokumentami do obrony w terminie zgodnym z Regulaminem studiów PG.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Students of Architecture MSc studies in English are obligated to download the so called KARTA GOTOWOŚCI DO OBRONY (see below Karta gotowości do obrony i oświadczenie.doc)

and send it back via mail to: malbogda@pg.edu.pl by 2nd of March 2018 with their personal data, address, mail contact, thesis topic, name and surname of the supervisor.

During the third semester the students collect all the signatures of the leading teachers from Interdisciplinary Diploma Consultations at the same KARTA GOTOWOŚCI DO OBRONY, which finally must be delivered with all the required documents to defend the diploma thesis to room 313 in the announced time.

 

UWAGA - informacja na temat wywieszania plansz z pracami dyplomowymi w Aktualnościach kier. Architektura II stopnia!

 

 

Dyplomowanie - osoby uprawnione w roku akad. 2018/2019 - Aktualizacja list ze stycznia 2019:

 

PYTANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH STUDIÓW STOPNIA II obowiązujące od dnia 11.04.2019 r:

mgr_architektura_29_04_2019.pdf

mgr_historia i sztuka_11_04_2019.pdf

mgr_technika_11_04_2019.pdf

mgr_urbanistyka_11_04_2019.pdf

PYTANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH STUDIÓW STOPNIA II w języku ANGIELSKIM obowiązujące od dnia 11.04.2019 r:

Set_of_questions_for_oral_exam-ARCHITECTURE.pdf

Set_of_questions_for_oral_exam-HISTORY&Art.pdf

Set_of_questions_for_oral_exam-TECHNICAL.pdf

Set_of_questions_for_oral_exam-URBAN DESIGN.pdf

 

Obowiązujące wnioski o wydanie dodatkowego dyplomu/suplementu w języku obcym:

Uwaga, studenci specjalności w języku angielskim:

 • egzamin dyplomowy odbywa się obligatoryjnie w języku angielskim
 • obrona pracy dyplomowej zgodnie z ustaleniem z promotorem w języku angielskim lub polskim (informację o wyborze języka należy przekazać do dziekanatu)
 • esej oraz plansze zgodnie z ustaleniem z promotorem w języku angielskim lub w polskim i angielskim
 • opinia promotora i recenzja w dokumentacji obowiązkowo w języku angielskim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION! Students studying at MSc in Architectue:

 • the exam is obligatory in English
 • the diploma defence according to arrangements with the supervisor, either in polish or English (the final decision should be passed to the deans office in 313)
 • the diploma essey and boards according to arrangements with the supervisor, either in polish or English
 • the supervisor report and  review obligatory in paper version in English

tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2017 18.pdf

tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2016_17.pdf

tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2015_16.pdf

tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2014_15.pdf

 

Zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka

weryfikacja dyplomu magisterskiego Architektura.pdf

UWAGA! PRZYPOMINAMY! W celu usprawnienia wywieszania prosimy we własnym zakresie wykonać w planszach (w rogach) otwory do ich zawieszenia.

 

Uznawalność dyplomów obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.