Dokumenty dotyczące kierunku Gospodarka przestrzenna (I stopień):

Obowiązujące wnioski o wydanie dodatkowego dyplomu/suplementu w języku obcym:

 

 

Przypominamy:

UWAGA

Przy drukowaniu strony tytułowej z MojaPG proszę zwrócić uwagę, aby była wybrana opcja "Praca dyplomowa inżynierska".

 

UWAGA

Lista dokumentów do złożenia w dziekanacie rozpisana jest powyżej w pliku harmonogramu.

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w komplecie.

Opinie (opiekuna pracy i recenzenta) są już w dziekanacie.

Strona tytułowa oraz oświadczenie na płytach CD powinny być zeskanowane z podpisami.

Dokumenty dyplomowe prosimy składać w białej teczce podpisanej u góry imieniem i nazwiskiem.

 

UWAGA

Osoby, które chciałyby dodatkowo uzyskać odpis dyplomu w języku obcym proszone są o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie
ze względu na konieczność naliczenia dodatkowej faktury.

Można zgłosić emailowo - kier. Architektura na adres: ilodabro@pg.edu.pl

Przypominamy, że należy wtedy złożyć dodatkowo

(nie później niż 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej):

a) wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów (z MojaPG)

b) dodatkowe zdjęcie (takie samo jak do dyplomu w języku polskim),

c) dowód wniesienia (wspomnianej) opłaty.

 

Aby otrzymać dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć w terminie jw. odpowiedni wniosek, streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem pracy zatwierdzonym przez promotora, przedstawić informacje w j. angielskim o dodatkowych osiągnięciach oraz tłumaczenia nazw przedmiotów na j. angielski zaliczonych na innej uczelni.