Dokumenty dotyczące kierunku Architektura (I stopień):

PYTANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH STUDIÓW I STOPNIA
OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW OD R.A. 2018/2019:

 

 

Dyplomowanie - ze stycznia 2019:

 

 

 

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy - Moja PG - zakładka wydruki

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia -Moja PG - zakładka wydruki

praca dyplomowa - oświadczenie - Moja PG - zakładka wydruki

 

Przypominamy:

UWAGA

Przy drukowaniu strony tytułowej z MojaPG proszę zwrócić uwagę, aby była wybrana opcja "Praca dyplomowa inżynierska".

 

UWAGA

Lista dokumentów do złożenia w dziekanacie rozpisana jest powyżej w pliku harmonogramu.

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w komplecie.

Opinie (opiekuna pracy i recenzenta) są już w dziekanacie.

Strona tytułowa oraz oświadczenie na płytach CD powinny być zeskanowane z podpisami.

Dokumenty dyplomowe prosimy składać w białej teczce podpisanej u góry imieniem i nazwiskiem.

 

UWAGA

Osoby, które chciałyby dodatkowo uzyskać odpis dyplomu w języku obcym proszone są o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie
ze względu na konieczność naliczenia dodatkowej faktury. Prosimy zgłaszać emailowo wraz z numerem albumu - kier. Architektura na adres: waksmund@pg.edu.pl

Przypominamy, że należy wtedy złożyć dodatkowo

(nie później niż 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej):

a) wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów (z MojaPG)

b) dodatkowe zdjęcie (takie samo jak do dyplomu w języku polskim),

c) dowód wniesienia (wspomnianej) opłaty.

Informacja o dodatkowym suplemencie powyżej w pliku HARMONOGRAMU.