STOPNIE NAUKOWE 

Tytuł Doktora w dziedzinie Nauk Technicznych

W związku z nowelizacją Ustawy trwa aktualizacja treści dotyczącej procedury postępowania o nadanie tytułu doktora.
Informacje wkrótce.

Od 2016 roku Wydział prowadzi Studia Doktoranckie. Dowiedz sie więcej o Studiach Doktoranckich na Wydziale Architektury na: Studiuj na WAPG