STOPNIE NAUKOWE 

Tytuł Doktora w dziedzinie Nauk Technicznych

W związku z nowelizacją Ustawy trwa aktualizacja treści dotyczącej procedury postępowania o nadanie tytułu doktora.
Informacje wkrótce.