Projektowanie Parametryczne

Studenci biorący udział w zajęciach maja szanse na zapoznanie się z technikami projektowania komputacyjnego. W ramach prowadzonych zajęć studenci uczą się technik cyfrowego zapisu myśli projektowej, projektowania parametrycznego oraz tworzenia algorytmów generatywnych. Istotnym elementem zajęć są aspekty związane z symulacjami oraz optymalizacją w architekturze. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach wykładowych. W ramach zadań związanych z cyfrową fabrykacją studenci mają możliwość pracy z wieloosiowym robotem, frezarką CNC, drukarkami 3d, ploterem laserowym czy skanerem 3d. Oferowane zajęcia mają za zadanie rozszerzenie spektrum umiejętności studenta oraz wprowadzenia innowacyjnych technik projektowania cyfrowego. 

Problematyka zajęć

Zajęcia oferowane są studentom kierunku architektura w formie przedmiotów obieralnych. Pracę na wybranymi zagadnieniami projektowymi odbywają się w formie seminariów, wykładów i ćwiczeń mających na celu zrozumienie i naukę nowoczesnych technologii stosowanych w projektowaniu. Zajęcia ukierunkowane są na zagadnienia projektowe oraz związane z przygotowanie projektów do cyfrowej fabrykacji. 


- Projektowanie algorytmiczne
Metody zapisu projektu w formie algorytmu przy wykorzystaniu programowania komputerowego, pozwalające na pełną kontrolę oraz wprowadzające możliwość dowolnej modyfikacji projektu na każdym z jego etapów.

- Symulacje w architekturze
Wspomaganie oceny projektu przy zastosowaniu symulacji komputerowych z zakresu analizy nasłonecznienia, symulacji konstrukcyjnych, analiz akustycznych czy ocen wizualnych.

- Algorytmy generatywne
Rozszerzenie dostępnego zestawu narzędzi komputacyjnych o algorytmu generatywne, opierające się na iteracyjności oraz optymalizacji obiektów.

- Optymalizacja w architekturze
Optymalizacja w architekturze przyczynia się do poszukiwania nowych form architektonicznych, które charakteryzują się lżejszą formą, szybszą fabrykacją bądź niższym kosztem użytkowania czy budowy obiektu. Optymalizacja poszerza warsztat architekta i oferuje mu nowe niedostępne wcześniej środki wspomagające efektywniejsze projektowanie. 

- Cyfrowa fabrykacja
Cyfrowa fabrykacja umożliwia zautomatyzowaną produkcję zróżnicowanych elementów konstrukcyjnych i budowalnych (mass-customization), które przyczyniają się do projektowania bardziej złożonych form architektonicznych. Cyfrowa fabrykacja ułatwia analizy sposoby wytworzenia i skłania do maksymalnej optymalizacji procesu produkcji.

Galeria