Tematyka prac dyplomowych:

dr inż. arch. Joanna Kabrońska:

 • Architektura w społeczeństwie: centra dialogu, mediateki, galerie sztuki.
 • Dziedzictwo kulturowe mniejszości: przestrzenie pamięci - architektoniczne i artystyczne interwencje.

dr inż. arch. Stefan Niewitecki:

 • Obiekty o nietypowej konstrukcji.
 • Przebudowy i rozbudowy istniejących budynków.
 • Budynki w konstrukcji drewnianej.
 • Obiekty inżynierskie np. mosty.

dr inż. arch. Marek Sztafrowski:

 • Obiekty użyteczności publicznej oraz usługowe: budynki edukacyjne, obiekty rozrywkowe, obiekty związane z kulturą, hotele i pensjonaty, akademiki i osiedla studenckie, centra handlowe, parki naukowo-technologiczne, etc.
 • Obiekty sportowe: aquaparki i baseny, obiekty związane z rekreacją wodną.
 • Obiekty ww. o szczególnych wymaganiach technicznych, konstrukcyjnych oraz technologicznych.

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki:

 • Obiekty użyteczności publicznej z uwzględnieniem pełnej dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznych z elementami nowej zabudowy.
 • Sanatoria, domy opieki i inne obiekty służące rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obiekty komunikacyjne dostępne dla wszystkich, uwzględniające potrzeby osób z ograniczoną percepcją.
 • Obiekty do multisensorycznej prezentacji sztuki (muzea i galerie).
 • Systemy Informacji Miejskiej i jej powiązania przestrzenne.
 • Zakłady karne i inne obiekty zamieszkania zbiorowego.
 • Modelowanie przestrzeni miejszkaniowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska:

 • Obiekty wykorzystujące nietypowe, innowacyjne rozwiązania materiałowe.
 • Budynki projektowane z zastosowaniem nowoczesnych systemów fasadowych: fasady medialne, interaktywne. 
 • Budynki i założenia wykorzystujące technologie i rozwiązania prośrodowiskowe, energooszczędne i pasywne

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski 
jako promotor pomocniczy - pogłębiona konsultacja akustyczna:

 • Akustyka pomieszczeń: sale widowiskowe (koncertowe, teatralne, operowe, kina), sale konerencyjne i wykładowe, hale sportowe, kościoły.
 • Akustyka budowlana w obiektach kubaturowych: mieszkaniówka, ochrona zdrowia, oświata, kultura, sport i rozrywka
 • Akustyka urbanistyczna: hałas transportowy, osiedla mieszkalne, plenerowa działalność akustyczna lub sportowa, ochrona akustyczna terenów rekreacyjnych

dr inż. arch. Rafał Janowicz:

 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Zakłady produkcyjne
 • Budynki mieszkalne
 • Budynki zamieszkania zbiorowego

 

Przykładowe dyplomy zrealizowane w KTPPA:

Airport Topolany 
mgr inż. arch Jakub Charkiewicz
promotor: dr inż. arch. Rafał Janowicz

 

Pasywny Ośrodek Windsurfingu
mgr inż. arch Paulina Jank
promotor: dr inż. arch. Bogusława Konarzewska